Paus Franciscus - Kris Vallotton

juni 13, 2016

Deze week had ik het voorrecht om Paus Francis te ontmoeten. Het was waarschijnlijk één van de hoogtepunten van mijn leven. Hij is grappig, warm en erg geestelijk.

Ik was uitgenodigd, samen met verschillende andere voorgangers, bij een klein “connect forum” met Paus Francis, omdat hij een diepe passie heeft voor eenheid onder christenen, en ik bedoel echt DIEP! We hebben ongeveer twee uur vragen aan hem kunnen stellen over wat we maar op ons hart hadden. Zijn openingszin raakte me. Hij zei, “We moeten de profeten terug uitnodigen in de kerk, en ze met open armen verwelkomen”. Ik vond het interessant dat dit zijn openingszin was. Vanzelfsprekend keken veel voorgangers mijn kant op en glimlachten.

THEOLOGEN

Paus Francis zei, “Theologie is een heel ingewikkeld onderwerp en we zouden de theologen het uit moeten laten zoeken. Ondertussen zouden we van elkaar moeten houden en leren om mensen te waarderen die anders zijn dan onszelf”. Hij maakte duidelijk dat theologie ons niet zou moeten verdelen. Ik denk ook dat hij het punt maakte dat híj geen theoloog is, omdat hij zei dat “zij” het uit moeten werken terwijl “wij” mensen liefde geven.

VRAGEN

Mike Bickle krijgt een medaille voor zijn dapperheid. Alles ging behoorlijk soepel, deels om de onschuldige vragen die de voorgangers stelden. Toen stond Mike op en vroeg de paus of hij gelooft dat Jezus de ‘enige weg’ tot de hemel is (er zijn verhalen rondgegaan dat Paus Francis een universalist is). De spanning in de kamer steeg meteen…

De veilige standaard werd zichtbaar door elkaar geschud.

Maar de Heilige Vader knipperde geen moment. Hij antwoordde, “We zullen misschien verbaasd zijn over wie we in de hemel tegenkomen. MAAR de enige weg naar de hemel is door Jezus Christus. Er is geen andere weg naar de hemel”. We slaakten allemaal een zucht van verlichting.

GEEST VERVULD

Paus Francis ging verder met het delen over zijn relatie met de Heilige Geest en vertelde dat hij de doop in de Geest ervaren had (ik denk niet dat hij die exacte woorden gebruikte maar dat was duidelijk de indruk waar ik mee wegging).
Misschien was één van de meest historische momenten toen de paus sprak over de wreedheden die de katholieke kerk mensen heeft aangedaan door de eeuwen heen. Toen vroeg hij ons allemaal om hen te vergeven voor hun zonden. Dit inspireerde ons om hetzelfde te doen. Opeens was de kamer gevuld met een prachtige geest van verzoening.
Ik was ook aangenaam verrast door zijn kennis van de bijbel. Hij deelde meerdere Bijbelteksten, nader ingaande op een aantal Griekse woorden, namelijk hun betekenis en de impact die ze zouden moeten hebben op onze levens.

GEBED

Toen onze tijd ten einde liep, hielden we elkaars handen vast om voor elkaar te bidden. Hierna verzamelden we ons om voor de paus te bidden, en hij voor ons.

Ten slotte stond de paus op en groette elk van ons, ook gaf hij ons ieder een cadeau (een boek). Hij stond ons toe foto’s met hem te nemen, hoewel hij duidelijk geen selfie-guy is.
De man is ongelooflijk nederig, tastbaar en comfortabel in z’n eigen vel. Hoewel hij overduidelijk beroemd is, heeft hij toch zijn manier om iedereen in de kamer te laten ontspannen.

Ik denk niet dat ik ooit een bekend persoon om een foto heb gevraagd omdat ik er persoonlijk een hekel aan heb om gefotografeerd te worden. Maar ik had een opdracht van mijn moeder. Ze zei “Breng foto’s mee terug van je ontmoeting met de paus zodat onze familieleden zullen geloven dat je hem ontmoet hebt”. Net als Jezus, die wijn maakte toen Hij dat niet wilde, weet ik mijn Spaanse moeder te gehoorzamen.

IMPRESSIES

De ontmoeting was zo onwerkelijk – ik bedoel maar, een man uit Weaverville (red. Californië) heeft een ontmoeting met de paus! Hoe groot is die kans?

Ik heb zoveel over de Paus in het algemeen gehoord, en met name over Paus Francis. Sommigen denken dat hij de antichrist is, terwijl anderen hem een valse profeet noemen, of de leider van de nieuwe wereldorde. Na mijn bekering onderwezen mijn leiders mij dat de Rooms-Katholieke kerk de ‘grote hoer’ in het boek van Openbaring voorstelt.
Rond deze tijd besloot de Heilige Geest de katholieken op dezelfde manier als ons protestanten te vullen, en plotseling werd de ‘Katholieke Charismatische vernieuwing’ geboren. Daarna werd het behoorlijk lastig om die onzin over de katholieken te onderwijzen (al doen sommigen dat wel nog). Vooral als de persoon die in de meeting naast je zit in de Geest zingt én katholiek is. Verrassing!

VEROORDELINGEN

Ik postte onze ontmoeting met Paus Francis op mijn sociale media netwerk pagina’s en zoals verwacht konden veel mensen het niet laten om kritiek op hem te uitten.
Voor sommigen is de verzoening van gelovigen op aarde een teken van de nieuwe wereldorde – de binnenkomst van de antichrist zijn regering.

Het is moeilijk voor te stellen hoe een vooruitstrevende beweging naar het liefhebben van een hele bevolkingsgroep mensen, elkaar vergeven, en verzoening na 500 jaar van haat en vervolging kan leiden tot de regering van satan. Maar religieuze mensen kunnen een probleem vinden in elke mogelijkheid.

Ik vind het ook verontrustend hoe selectief mensen de bijbel toepassen. Hoe kun je het spuwen van haat naar katholieken rechtvaardigen onder “ze brengen geen redding naar mensen” terwijl het tweede gebod – je naaste lief te hebben – negeert?  Ik vind het komisch hoe mensen hun tekortkomingen kunnen vergeestelijken. Ik denk dat sommige mensen zichzelf zouden moeten opnemen en het dan beluisteren. Ze zouden wel eens verbaasd kunnen zijn wie er werkelijk de antichrist uitnodigt op de aarde.

OVERSTROMINGSGEBIED

In handelingen 2 maakte Peter duidelijk dat God in de laatste dagen Zijn Geest zal uitstorten op IEDEREEN! Is het mogelijk dat God op deze 500e ‘verjaardag’ van de Protestantse Reformatie de twee stromingen neemt en ze weer één maakt?

Ik bedoel, zou God Paus Francis met een geest verzoening op hebben laten staan om de muren van wantrouw en onvergevingsgezindheid, die zijn opgericht over vijf eeuwen tussen broeders, neer te halen?

Drie decennia geleden riep Ronald Reagan het beroemde “Mr. Gorbachev, breek deze muren af!”. De rest is geschiedenis – het communisme is sindsdien als een kaartenhuis aan het instorten.

Paus Francis is opnieuw dezelfde roep om verzoening aan het verspreiden, en het voelt alsof de muren van haat en verdeeldheid eindelijk naar beneden vallen. Maar verzoening heeft altijd zijn tegenstanders; of het joden of heidenen zijn, zwart of wit, en man of vrouw, er zal altijd een geestelijke reden zijn waardoor een groep zich gerechtvaardigd voelt om een andere groep af te wijzen of als minder te zien.

Wanneer we van mensen houden, betekent dat niet automatisch dat we het met ze eens zijn, of zelfs dat we waardering hebben voor hun geloofssysteem; we zeggen dat we van ze houden en waarderen als persoon – als een ander mens die gemaakt is in het evenbeeld van onze prachtige Schepper.

HET IS PERSOONLIJK

Paus Francis, bedankt dat u het lef heeft het religieuze systeem te trotseren en buiten de grenzen van traditie treedt om een groep mensen lief te hebben, waarvan sommigen weigeren ook ú lief te hebben. God’s zegen! U bent één van mijn helden geworden.

Als u zich wil aanmelden voor de nieuwsbrief van Kris Vallotton, dan kan dat hier: https://krisvallotton.com/

Topics: Geen onderdeel van een categorieHuidige evenementen


¡

comments

Engagements